På Starpalace är vi övertygade om att våra anställda är vår största tillgång

Hej, Starpalace-gemenskapen! Vi har spännande nyheter att dela med er. Som en del av vårt löpande engagemang för de anställdas välbefinnande har vi nyligen inlett ett samarbete med en ledande kiropraktor Västerås. Detta partnerskap syftar till att prioritera hälsa och komfort för våra teammedlemmar genom att erbjuda dem tillgång till kiropraktisk vård som en förmån.

Det är viktigt att ta hand om sina fastigheter

Hej alla fastighetsägare och invånare i Västerås, Idag vill jag lyfta fram en viktig fråga som berör oss alla – fastighetsskötsel i Västerås. Oavsett om vi äger våra hem, hyr eller är en del av en bostadsrättsförening är det av yttersta vikt att vi tar hand om våra fastigheter på bästa möjliga sätt. Genom att